Ugdymo turinio atnaujinimas. Kodėl? Ką? Kaip?

Atnaujinant ugdymo turinį, svarbu susitarti, kodėl būtina tai daryti, kas bus atnaujinama ir kaip tai bus daroma. Ši konsultacija yra puiki proga ugdymo turinio rengėjams aptarti kartu su praktikais mokytojais ir mokyklų administracijos atstovais svarbiausius planuojamus pokyčius, ką būtina keisti ir tobulinti, kokie sprendimai reikalingi, siekiant aukštesnių mokinių pasiekimų, ir kokie numatomi projektai, kaip mokyklų bendruomenės galėtų įsitraukti ir dalyvauti, atnaujinat ugdymo turinį plačiąja prasme.
Renginyje pristatysime ir aptarsime pagrindines planuojamas atnaujinimo kryptis, kurios apima naujovių įtraukimą į ugdymo turinį, mokinių pasiekimų vertinimo kaitos gaires, diskutuosime, kaip veiksmingai diegti atnaujintas programas ir kokias priemones būtina numatyti bei tikslingai planuoti, kad pokyčiai vyktų visais lygmenimis ir kad iš tiesų keistųsi situacija.

 
This entry was posted in . Bookmark the permalink.