Renginiai

Visi parodos renginiai yra su išankstine registracija. Pažymos dėl dalyvavimo parodoje bus išduodamos tiems parodos lankytojams, kurie turi vartotojo paskyrą informacinėje sistemoje „Ugdymo sodas“.

Renginių tinklelis parsisiuntimui
LaikasIV a. – Aktų salėII a. – 19 kab.II a. – 20 kab.II a. – 22 kab.III a. – 26 kab.III a. – 28 kab.III a. – 29 kab.III a. – 30 kab.III a. – 32 kab.IV a. – 37 kab.
10.00Apie vadybą ir lyderystę: strateginis planavimas – prãsmės ar beprasmybės?
10.00–11.30 val.
Ugdymo plėtotės centras
Brandos darbas: pagrindiniai principai ir įgyvendinimas
10.00–10.45 val.
Nacionalinis egzaminų centras
Asmeninių ir socialinių įgūdžių ugdymo svarba ir ypatumai
10.00–10.45 val.
Lietuvos vaikų ir jaunimo centras
Kaip pamoką paversti pasaka, motyvuojančia sėkmei?
10.00–11.30 val.
Šiaulių „Saulės“ pradinė mokykla
Nuotolinio ugdymo platformos „Ateities inžinerija“ pristatymas
10.00–11.30 val.
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Individualios mokinių pažangos stebėsenos sistema
10.00–11.30 val.
Šiaulių Salduvės progimnazija
SMART interaktyviųjų lentų panaudojimo galimybės ir naujovės
10.00–10.45 val.
UAB „Biznio mašinų kompanija“
Kaip išmanieji įrenginiai gali padėti organizuoti mokymosi bendradarbiaujant veiklą?
10.00–11.30 val.
Kuršėnų Pavenčių mokykla - daugiafunkcis centras
Geoinformacinės sistemos – priemonė ir turinys integruotai geografijos (pasaulio pažinimo) ir informatikos pamokai
10.00–10.45 val.
UAB „Hnit-Baltic“
Reflektyvi praktika (refleksija) mokytojo profesinėje veikloje: iššūkiai ir galimybės (uždaras renginys)
10.00–10.45 val.
LR švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Ugdymo plėtotės centras
11.00Informacinių kompiuterinių technologijų koordinatoriaus veikla mokykloje
11.00–11.45 val.
Švietimo informacinių technologijų centras
Žinant elgesio pasekmes, smagu daryt teisingus sprendimus
11.00–11.45 val.
Lietuvos vaikų ir jaunimo centras
Inovatyvios priemonės šiuolaikiniams darželinukams
11.00–11.45 val.
UAB „Biznio mašinų kompanija“
Teksto ir kalbos sistemos suvokimo problemos pagrindinėje mokykloje
11.00–11.45 val.
Leidykla „Baltų lankų“ vadovėliai"
Savivaldus ir personalizuotas ugdymasis: kaip išmokyti vaikus valdyti savo mokymąsi
11.00–12.30 val.
Šiaulių universitetas
12.00Mokinių pasiekimų gerinimas, pasinaudojant bendrųjų ugdymo planų galimybėmis
12.00–12.45 val.
LR švietimo, mokslo ir sporto ministerija
AIKOS ir tarptautinių projektų rezultatų panaudojimas mokytojo veikloje
12.00–12.45 val.
Švietimo informacinių technologijų centras
Mokytojo įvaizdis visuomenėje. Kaip mes prie jo prisidedame?
12.00–12.45 val.
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Virtuali mokymo(si) aplinka „EDUKA klasė“ pradiniame ugdyme
12.00–12.45 val.
Leidykla „Šviesa“
Diskusija „Nuotolinio ugdymo platformos „Ateities inžinerija“ galimybės formaliajame ir neformaliajame ugdyme“
12.00–12.45 val.
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Saugesnio interneto veikla klasės auklėtojo darbe
12.00–12.45 val.
Švietimo informacinių technologijų centras
MIR mokykloje – ką gali mokytojas?
12.00–12.45 val.
Radviliškio Vaižganto gimnazija, Šiaulių „Saulės“ pradinė mokykla
Paskaita-užsiėmimas „Edukacinės priemonės vaikų sveikatinimui“
12.00–12.45 val.
UAB „Gudragalvis“
Geografinės informacinės sistemos kūrybiškoms projektinėms veikloms
12.00–12.45 val.
UAB „Hnit-Baltic“
13.00Stendų lankymas
13.00–13.45 val.
14.00Ugdymo turinio atnaujinimas. Kodėl? Ką? Kaip?
14.00–15.30 val.
LR švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Ugdymo plėtotės centras
Efektyvaus mokymo(si) laboratorija: eksperimentai 1–4 kl. mokiniams per pasaulio pažinimo pamokas
14.00–14.45 val.
UAB „Mokslo technologijos“
Kaip tinkamai įveiklinti pamokos kokybės įsivertinimą?
14.00–14.45 val.
Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazija
Integruotas ugdymas: pamokos kitaip
14.00–15.30 val.
Radviliškio Gražinos pagrindinė mokykla
Nuotolinio ugdymo platformos „Ateities inžinerija“ seminaras
14.00–15.30 val.
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Kodėl šachmatai naudingi vaiko ugdymui(si)?
14.00–14.45 val.
VšĮ „Lietuvos šachmatų mokykla“
3D mokomųjų objektų panaudojimas matematinio ir gamtamokslinio ugdymo pamokose
14.00–15.30 val.
Šiaulių Dainų progimnazija
Kaip išmanieji įrenginiai gali padėti organizuoti mokymosi bendradarbiaujant veiklą?
14.00–15.30 val.
Kuršėnų Pavenčių mokykla - daugiafunkcis centras
Socialinių tinklų galimybės dirbant su Z karta
14.00–15.30 val.
UAB „Mokomieji filmai“
Reflektyvi praktika (refleksija) mokytojo profesinėje veikloje: kas? tai kas? kas dabar? (uždaras renginys)
14.00–15.30 val.
LR švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Ugdymo plėtotės centras
15.00Kaip galime ir norime tobulėti?
15.00–15.45 val.
Šiaulių universiteto Tęstinių studijų institutas
Patyrimo pedagogikos praktiškumas jaunimo neformaliame ugdyme – geroji praktika
15.00–15.45 val.
Skautų slėnis
Priešmokyklis ugdymas – žaidimai ar mokslas?
15.00–15.45 val.
Leidykla „Baltų lankų“ vadovėliai"