Aktualus ugdymo turinys ir jo įgyvendinimas mokykloje

Plėtodami ugdymo turinio atnaujinimo tematiką ir naują turinį atvirai, demokratiškai, besimokančiai mokyklos bendruomenei, organizuojame ekspertų diskusiją „Aktualus ugdymo turinys ir jo įgyvendinimas mokykloje“. Joje daugiausia dėmesio skirsime į mokymąsi įtraukiančiam, aktualiam ugdymo turiniui, aptarsime, kaip jis kuriamas mokykloje, klasėje, kaip integruoti medijų ir informacinio raštingumo, nacionalinio saugumo, antikorupcinio ugdymo, globalaus švietimo, verslumo ir finansinio raštingumo bei intelektinės nuosavybės problematiką pamokose.

Moderuos dr. Loreta Statauskienė. Ekspertų diskusijos dalyviai – LR švietimo mokslo ir sporto ministerijos Pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus patarėja Audronė Šuminienė, 2014 m. M. Lukšienės premijos laureatas, Vilniaus Salomėjos Nėries gimnazijos mokytojas Donatas Kriukas, Vilniaus Senvagės gimnazijos direktorės pavaduotoja Daiva Lebednikaitė, Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, ekonomikos mokytoja Renata Lincevičienė, LR valstybinio patentų biuro vyriausioji specialistė Irmina Valaitė.

 
This entry was posted in . Bookmark the permalink.