Renginiai

Dėmesio! Į parodos renginius reikia iš anksto užsiregistruoti. Mokytojai, norintys gauti pažymas už dalyvavimą parodoje, parodos darbo
metu turi atvykti į registracijos punktą ir pasiimti parodos dalyvio kodą. Informacija apie pažymas.
LaikasAktų salė101 kab.103 kab.104 kab.105a kab.201 kab.206 kab.301 kab.308 kab.309 kab.311 kab.
10.00Parodos atidarymas aktų salėje. Stendų lankymas sporto salėje
10.00–10.45 val.
11.00Prasmės atradimų mokykla
11.00–12.30 val.
Ugdymo plėtotės centras

Registracija baigta.
Interaktyvi kelionė su IT ugdymo priemonėmis
11.00–11.45 val.
UAB „Biznio mašinų kompanija“

Registracija baigta.
 Skaitmeninio švietimo sprendimai – „ClassVR“ ir „MozaBook“
11.00–11.45 val.
UAB „Officeday“

Registracija baigta.
Kam paaugliams reikalingas lytiškumo ugdymas ir rengimas šeimai?
11.00–11.45 val.
Ugdymo plėtotės centras

Registracija baigta.
Formuojamasis vertinimas pamokoje – mokinių pasiekimams ir pažangai
11.00–11.45 val.
Šiaulių universitetas

Registracija baigta.
Mokymasis virtualioje erdvėje: tikslingumas ir įvairiapusiškumas
11.00–11.45 val.
Ugdymo plėtotės centras

Registracija baigta.
Ar atpažįstame vaikų mokymosi potencialą?
11.00–11.45 val.
Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras

Registracija baigta.
Mokytojai, kurie laimingi patys
11.00–11.45 val.
VšĮ „Kitokie projektai“

Registracija baigta.
Papildytoji realybė motyvavimui ir pažangai
11.00–12.30 val.
Utenos Krašuonos progimnazija

Registracija baigta.
Emocinis ugdymas kitu žvilgsniu
11.00–11.45 val.
Utenos Dauniškio gimnazija

Registracija baigta.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12.00Netradicinė kūno kultūros pamoka. Judesys – gydo ir malšina stresą
12.00–12.45 val.
Ugdymo plėtotės centras

Registracija baigta.
Bendrieji ugdymo planai – praeities klonavimui ar ateities kūrimui?
12.00–12.45 val.
LR švietimo, mokslo ir sporto ministerija

Registracija baigta.
Žaidžiame ir mokomės su Gudragalviu!
12.00–12.45 val.
UAB „Gudragalvis“

Registracija baigta.
Mokomosios medžiagos struktūravimas, išmokimo, SEU metodų taikymas
12.00–12.45 val.
Kupiškio savivaldybė

Registracija baigta.
Holistinis ugdymas(is), naudojant sensorines technologijas
12.00–12.45 val.
VšĮ „Penki pojūčiai“

Registracija baigta.
Tiriamoji veikla naudojant skaitmenines priemones
12.00–12.45 val.
UAB „E. mokykla“

Registracija baigta.
Kaip tobulinti mokyklos skaitmeninę kompetenciją? Išbandykite SELFIE!
12.00–12.45 val.
Švietimo informacinių technologijų centras

Registracija baigta.
Inovatyvus mokytojas – iššūkis ar kasdienybė?
12.00–12.45 val.
Ugdymo plėtotės centras

Registracija baigta.
Vaiko individualios pažangos sistemos tobulinimas
12.00–12.45 val.
Kupiškio savivaldybė

Registracija baigta.
13.00Stendų lankymas sporto salėje
13.00–13.45 val.
14.00Aktualus ugdymo turinys ir jo įgyvendinimas mokykloje
14.00–15.30 val.
Ugdymo plėtotės centras

Registracija baigta.
Netikrų naujienų atpažinimo dirbtuvės
14.00–14.45 val.
Ugdymo plėtotės centras

Registracija baigta.
Kaip ugdyti vaikų socialinį elgesį?
14.00–14.45 val.
Ugdymo plėtotės centras

Registracija baigta.
Ar verslumas gali padėti formuojant asmenybę?
14.00–14.45 val.
UAB „Lyderystės ugdymo centras“

Registracija baigta.
Kodėl verta laikyti tarptautinį PTE egzaminą?
14.00–14.45 val.
American English School

Registracija baigta.
Prevencinės veiklos mokykloje technologijos
14.00–14.45 val.
Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras

Registracija baigta.
„eTwinning“ programa ir platformos įrankiai
14.00–14.45 val.
Utenos Dauniškio gimnazija

Registracija baigta.
Tiriamasis darbas mokykloje – nauda, galimybės ir pagalba
14.00–14.45 val.
Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras

Registracija baigta.
Mišrusis mokymasis – daugiau atradimų pamokose
14.00–14.45 val.
Leidykla „Šviesa“

Registracija baigta.
Nepatogios anglų kalbos kalbėjimo užduotys
14.00–14.45 val.
Utenos Dauniškio gimnazija

Registracija baigta.
Kontekstualus mokymo turinys – matematinių kompetencijų stiprinimui
14.00–14.45 val.
Utenos „Saulės“ gimnazija

Registracija baigta.
15.00Technologijų mokytojas – gyvenimui svarbių gebėjimų ugdytojas
15.00–15.45 val.
Ugdymo plėtotės centras

Registracija baigta.
Lietuvių kalbos rašyba – sunki?
15.00–16.30 val.
Ugdymo plėtotės centras

Registracija baigta.
Interaktyvių sprendimų praktinis pritaikymas pamokoje
15.00–15.45 val.
UAB „Inseria“

Registracija baigta.
Europos mokykla – kas tai?
15.00–15.45 val.
Ugdymo plėtotės centras

Registracija baigta.
Kaip įveikti probleminius uždavinius?
15.00–15.45 val.
UAB „E. mokykla“

Registracija baigta.
Skaitmeninį turinį kuria ir pradinukai
15.00–16.30 val.
Ugdymo plėtotės centras

Registracija baigta.
Kaip integruoti saugesnio ir geresnio interneto temas į dalyko turinį?
15.00–16.30 val.
Švietimo informacinių technologijų centras

Registracija baigta.
Interaktyvių kubų naudojimas pamokoje
15.00–15.45 val.
UAB „Lantelis“

Registracija baigta.
Kūrybiški skaitmeniniai žemėlapiai
15.00–15.45 val.
Utenos Krašuonos progimnazija

Registracija baigta.
Stebinančio, kuriančio iššūkius mokymo ir mokymosi patirtys
15.00–16.30 val.
Molėtų gimnazija

Registracija baigta.
16.00 Būti piliečiu – iš vadovėlio neišmokstama
16.00–16.45 val.
Ugdymo plėtotės centras

Registracija baigta.
Perskaitytas (neperskaitytas) kūrinys egzamino rašinyje
16.00–16.45 val.
Utenos Dauniškio gimnazija

Registracija baigta.
Lietuvių kalbos ir literatūros ugdymo(si) įvairiose edukacinėse aplinkose galimybės
16.00–16.45 val.
Ugdymo plėtotės centras

Registracija baigta.
Elementarioji muzikos teorija linksmai
16.00–16.45 val.
Ugdymo plėtotės centras

Registracija baigta.
„Dobot“ roboto rankos taikymas STEM ugdyme
16.00–16.45 val.
UAB „Lantelis“

Registracija baigta.
STEAM iššūkis ikimokyklinėje ugdymo įstaigoje
16.00–16.45 val.
Utenos vaikų lopšelis-darželis „Želmenėlis“

Registracija baigta.