Individualios mokinių pažangos stebėsenos sistema

Kaip mokykla gali organizuoti kiekvieno mokinio individualios pažangos vertinimo ir įsivertinimo procesus? Kaip, sistemingai stebint mokinių individualią pažangą, galima nustatyti kiekvieno mokinio mokymosi sunkumus ir teikti tikslingą mokymosi pagalbą?
Bus dalijamasi Šiaulių Salduvės progimnazijos patirtimi, sukaupta taikant priemones, padedančias kurti mokymuisi palankią aplinką ir skatinant individualią kiekvieno mokinio pažangą. Aptarsime, kaip galima siekti ugdyti sąmoningą, atsakingą mokinių požiūrį į savo mokymąsi, ugdymąsi, individualią pažangą. Bus pateikiamos Šiaulių Salduvės progimnazijoje jau vykstančios veiklos ir jų metu naudojamos pačių pedagogų susikurtos priemonės: pagalbos mokiniui modelis, vaiko individualios pažangos (VIP) stebėsenos sistema, klasės vadovų veiklos sistema (MOST), klasių „Termometrai“.

Renginio data:
Renginio pradžia (trukmė): 10.00 val. (90 min.)
Vieta: ,
Lektorius/organizatorius (-iai): ()
Ugdymas:
Tikslinė grupė: , , ,
 
This entry was posted in . Bookmark the permalink.