Mokinių pasiekimų gerinimas, pasinaudojant bendrųjų ugdymo planų galimybėmis

Kokią įtaką mokinių pasiekimams turi mokymosi trukmės laikas? Kaip, naudojantis bendraisiais ugdymo planais, pagerinti mokinių pasiekimus? Kokiomis kitomis galimybėmis gali pasinaudoti mokykla, gerindama mokinių pasiekimus? Kaip laiku atpažinti mokinius, kuriems kyla mokymosi sunkumų? Kaip tikslingai suteikti mokymosi pagalbą visiems mokiniams, kuriems ji reikalinga? Kokiais įrodymais remtis, suteikiant mokymosi pagalbą?
Namų darbai – mokymosi mokykloje tąsa. Kaip spręsti namų darbų klausimus, susijusius su mokiniais iš nepalankių socialinių ekonominių sąlygų.
Bendrųjų ugdymo planų santykis su Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašu.
Renginyje aptarsime šiuos ir kitus svarbius klausimus.

Renginio data:
Renginio pradžia (trukmė): 12.00 val. (45 min.)
Vieta: ,
Lektorius/organizatorius (-iai): ()
Ugdymas: ,
Tikslinė grupė: , ,
 
This entry was posted in . Bookmark the permalink.