Kaip tinkamai įveiklinti pamokos kokybės įsivertinimą?

Ar mokykla jau galėtų sėkmingai pereiti nuo žinių ir supratimo į kompetencijų ugdymą? Ugdymo(si) kokybės lygis mokykloje kyla, jei visos, o ne vieno ar kelių dalykų pamokos atitinka šiuolaikinę kokybę. Tinkamai įveiklinus instucionalizuotą kokybės vadybos instrumentą – veiklos kokybės įsivertinimą, realu veiksmingai tobulinti visų dalykų pamokų kokybę.

Taigi renginyje aptarsime, kokius esminius dalykus turėtų žinoti kiekvienas mokytojas apie šiuolaikinę pamokos kokybę, sužinosite pačius veiksmingiausius pamokos kokybės įsivertinimo metodus ir panagrinėsime, kaip tinkamai juos pritaikyti, kad visa mokyklos bendruomenė geranoriškai dalyvautų kokybinėje kaitoje.

Aptariamą pamokos kokybės įsivertinimo mechanizmą iliustruosime pavyzdžiais iš sėkmingos praktinės patirties (Lietuvos mokyklos atvejis). Apibendrinsime taikydami refleksiją.

 
This entry was posted in . Bookmark the permalink.