3D mokomųjų objektų panaudojimas matematinio ir gamtamokslinio ugdymo pamokose

Pranešimo pagrindas – dalijimasis asmenine patirtimi, į ugdymo procesą integruojant 3D objektus, padedančius veiksmingiau mokyti(s) ir kelti mokinių mokymosi motyvaciją.
Pranešime pateikiama teorinė ir praktinė medžiaga, atskleidžia:
3D mokomųjų objektų integravimo į matematinio ir gamtamokslinio ugdymo pamokas patirtį;
veiksmingesnio mokymo(si) ir mokinių motyvacijos kėlimo būdus;
ugdymo integralumo, patrauklumo ir džiaugsmingumo skatinimo pamokose galimybes;
šiuolaikinių ugdymo/si priemonių įtaką patirtiniam mokymuisi;
patirtį ir pastebėjimus, naudojantis 3D mokomaisiais objektais pamokose.
Be to, turėsite galimybę išbandyti 3D mokomuosius objektus.

Renginio data:
Renginio pradžia (trukmė): 14.00 val. (90 min.)
Vieta: ,
Lektorius/organizatorius (-iai): ()
Ugdymas: , ,
Tikslinė grupė: , ,
 
This entry was posted in . Bookmark the permalink.