Geografinės informacinės sistemos kūrybiškoms projektinėms veikloms

Ar gali aplinkos tyrimas, informacijos paieška, interaktyvaus žemėlapio kūrimas būti įdomūs ir įtraukiantys? Žinoma, gali, jei tai darai, pritaikydamas geoinformacines sistemas – GIS!
Neformaliajame švietime GIS technologijos vertingos tuo, kad skatina pažinimą, kūrybiškumą, tinkamos grupiniams užsiėmimams. Organizuojant darbą kaip projektinę veiklą, galima pritraukti skirtingomis sritimis besidominčius jaunuolius (vieni renka duomenis, kiti kuria filmukus ar fotografuoja, talpina į žemėlapį, treti konfigūruoja aplikacijas). Tęstinių veiklų organizavimas, bendruomenės įtraukimas, bendro informacinio produkto sukūrimas ir viešinimas – tai yra GIS technologijų stipriosios pusės.
Paskaitoje bus pristatomi praktiniai GIS technologijų taikymo, projektinių veiklų organizavimo neformaliajame švietime pavyzdžiai.

 
This entry was posted in . Bookmark the permalink.