Knygos paslaptis: ar tikrai viską žinome apie skaitymą?

Paskaitoje patobulinsite skaitymo kompetenciją.

Kaip parinkti skaitymo strategiją mokant tiek pradedančiuosius (ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikus), tiek pažengusius skaitytojus (vyresniojo mokyklinio amžiaus mokinius)? Paskaitoje kalbėsime apie skatinimą domėtis knygomis, iliustracijų svarbą, mokymą įsitraukti į skaitymo procesą, skaitomą tekstą sieti su jau turimomis žiniomis, išskirti esmines idėjas, apibūdinti pagrindinius veikėjus ir apie kitus svarbius aspektus.

Sužinosite, kaip įtraukimas į skaitymo procesą lavina vaikų kalbą, skatina mąstyti ir padeda išmokti. Taip pat išgirsite apie dalykinio teksto suvokimo svarbą įvairių dalykų pamokose.

 
This entry was posted in . Bookmark the permalink.