Kaip ugdyti vaikų socialinį elgesį?

Vis dažniau į ugdymo įstaigas atvedami įvairių elgesio ir emocijų sutrikimų turintys vaikai. Dažniausiai pasitaikantys – autizmo spektro sutrikimai. Ištirta, kad nėra vienos autizmą sukeliančios priežasties, beje, kaip ir nėra vieno autizmo tipo. Todėl paprastai vaikai, turintys autizmo spektro surikimų, būna itin skirtingi, kiekvieno iš jų poreikiai individualūs. Suprantama, kad tokių vaikų ugdymas gali labai skirtis. Kaip juos integruoti į bendrojo ugdymo(si) aplinką, kaip padėti jiems socializuoti(s), įveikti elgesio ir mokymosi sunkumus? Tai yra šių dienų iššūkis. Diskusijoje kviečiame dalyvauti tėvus ir pedagogus, dirbančius su elgesio ir emocijų bei autizmo spektro sutrikimų turinčiais vaikais. Taip pat renginyje diskutuosime, dalysimės gerąja darbo patirtimi ir supažindinsime su Ugdymo plėtotės centro vykdomomis elgesio ir emocijų bei autizmo spektro sutrikimų turinčių vaikų integracijos į švietimo sistemą priemonėmis (renginiais, vaizdo ir metodine medžiaga).

Lektorė – Gintarė Šatė, Vilniaus specialusis-lopšelis darželis „Čiauškutis“.

Registracija baigta.

Renginio data:
Renginio pradžia (trukmė): 14.00 val. (45 min.)
Vieta: ,
Lektorius/organizatorius (-iai):
Ugdymas: , , ,
Tikslinė grupė: , , ,
 
This entry was posted in . Bookmark the permalink.