Kokia karjeros ugdymo sėkmės formulė?

Vienas didžiausių iššūkių, su kuriuo susiduria šiandienos visuomenė, – kaip parengti mokinius ateities profesijoms.

Sėkmingas vaiko ugdymas karjerai tampa vienu svarbiausių kiekvienos mokyklos (nesvarbu, ar ji vykdo formaliojo, ar neformaliojo ugdymo programas) bendruomenės uždavinių. Ir nors šiandien sunku nuspėti, kokius darbus dirbs mūsų vaikai, galime imtis veiksmų, padedančių jiems lengviau prisitaikyti prie ateities iššūkių. Vienas iš būdų padėti vaikui pažinti save ir savo pomėgius – neformalusis vaikų švietimas. Tinkamai pasirinkta neformaliojo vaikų švietimo programa gali būti tiesiogine ateities projekcija.

Pranešime aptarsime neformaliojo vaikų švietimo ir profesinio orientavimo (ugdymo karjerai) paradigmas.

Pateiksime neformaliojo vaikų švietimo įvairių programų tiesioginių sąsajų ir ugdymo karjerai konstruktą, pasiūlysime įrankius, padėsiančius įdiegti ugdymo karjerai principus į neformaliojo vaikų švietimo programas.

 
This entry was posted in . Bookmark the permalink.