Metodinė veikla mokykloje

Kaip metodinę veiklą supranta mokyklos? Ką šiandien veikia mokyklų metodiniai būreliai, kokius tikslus sau kelia? Kaip įtraukiami mokytojai? Kokios mokyklos ir savivaldybės metodinės veiklos sąsajos, kaip mokyklų aktualijos atenka į savivaldybės metodinės tarybos akiratį ir atvirkščiai? Kokia metodinė veikla reikalinga šiandienos mokykloje? Šiuos klausimus nagrinėsime drauge su renginio lektoriais. Renginys skiriamas mokyklų metodinių grupių, būrelių vadovams ir atstovams, mokyklų administracijos darbuotojams, atsakingiems už metodinę veiklą mokykloje, mokyklų steigėjų atstovams, norintiems kuo veiksmingiau panaudoti mokyklos metodinę veiklą ir užtikrinti kokybišką ugdymą.

 
This entry was posted in . Bookmark the permalink.