Kaip planuojame mokyklos veiklos tobulinimą?

Renginys skirtas mokyklų bendruomenės nariams, mokyklų steigėjų atstovams, siekiantiems geriau suprasti mokyklos veiklos vertinimo ir veiklos planavimo santykį ir prasmingiau planuoti mokyklos veiklos tobulinimą vardan geresnių mokinių mokymosi pasiekimų.
Kaip skaityti mokyklos veiklos išorės vertinimo išvadas? Kaip panaudoti mokyklos vertinimo ir įsivertinimo metu gautus duomenis mokyklos veiklos tobulinimui? Ar reikia mokyklos veiklos tobulinimo plano, ir kaip jis turėtų atrodyti? Kodėl svarbiau planavimas, bet ne pats planas? Kas turėtų planuoti mokyklos veiklos tobulinimą arba dalyvauti planavime? O kas po to?
Šiuos klausimus nagrinėsime drauge su renginio lektoriais.

 
This entry was posted in . Bookmark the permalink.