Integruoto ugdymo (STEM) stiprinimas mokyklose. Gerosios patirties sklaida

Daugelis vaikų gamtos, technologijų, inžinerijos ir matematikos ugdymu STEM (Science, Technology, Engineering, Maths) susidomi dar 5–8 klasėse, o lemiamą įtaką apsisprendimui toliau jais domėtis turi tokie aspektai kaip mokytojų gebėjimas sudėtingus dalykus išaiškinti per praktinius pavyzdžius, galimybės dalyvauti neformaliojo ugdymo veiklose.

Mokiniai, spręsdami inžinerinius uždavinius, susipažįsta su gamtos mokslais, sužino, kaip tikslieji dalykai gali būti pritaikomi kasdieniame gyvenime, tampa mažaisiais išradėjais.

Užsiėmime pristatysime specialiai mokykloms sukurtą inovatyvią priemonę ir metodiką – VEX IQ komplektą, kuris padeda integruoti gamtos ir tiksliuosius mokslus bei informacines technologijas. VEX IQ komplekto (gamintojas – JAV kompanija Innovation First International) taikymas ugdyme vienija visas keturias STEM sritis: gamtos mokslus, informacines technologijas, inžineriją ir matematiką. Jis skirtas plačiai vaikų amžiaus grupei nuo 8 metų iki 15 metų.

 
This entry was posted in . Bookmark the permalink.