Visos dienos mokykla – pailgintas mokyklos darbo laikas ar šis tas daugiau?

Kaip pagerinti mokinių pasiekimus? Kaip sudaryti sąlygas įtraukiojo ugdymo plėtrai savo mokykloje? Kaip padidinti socialinės atskirties ir skurdo rizikas patiriančių mokinių įtraukimą į švietimo sistemą? Atsakymus į šiuos klausimus galbūt rasite susipažinę su visos dienos mokyklos kūrimo galimybėmis.

LR ŠMM kartu su LR SADM, LR SAM ir LR KM inicijavo visos dienos mokyklos koncepcijos ir veiklos organizavimo bei finansavimo modelių kūrimą.

Visos dienos mokykla, esant mokyklos bendruomenės poreikiui ir susitarimui, panaudojant mokyklos aplinkoje glūdinčius išteklius, gali tapti veiksmingu įrankiu įgyvendinti gerą mokyklą, kurioje būtų laiko atpažinti ir atliepti kiekvieno mokinio poreikius.

Pranešime bus pristatoma visos dienos mokyklos tikslai, esminės koncepcijos nuostatos, o daugiausia dėmesio skirsime galimiems veiklos organizavimo ir finansavimo modeliams, visos dienos mokyklos kūrimo grėsmėms ir galimybėms.

 
This entry was posted in . Bookmark the permalink.