Geoinformacijos (GIS) technologijos pamokai ir popamokinėms veikloms

Mokykloje GIS technologijos padeda atskleisti dalyko turinį per interaktyvų žemėlapį.Socialinių ir gamtos mokslų dalykuose, kuriuose tiriama artimoji, šalies, regioninė, pasaulio aplinka, GIS technologijos suteikia įrankių ir metodų objektams, reiškiniams vertinti bei analizuoti. Informacinių technologijų pamokose, taikydami GIS technologijas, mokiniai gali kurti aplikacijas, pritaikyti jas išmaniesiems įrenginiams, gauti vizualų rezultatą.

GIS – puikus integruotos, įtraukiančios pamokos (istorijos, geografijos ir IT, anglų kalbos ir geografijos, lietuvių kalbos ir IT ir daugelio kitų), praktiškai išbandytas pavyzdys. GIS technologijos skatina pažinimą, kūrybiškumą, grupinius užsiėmimus. Projektinių, tęstinių veiklų organizavimas, bendruomenės įtraukimas, bendro informacinio produkto sukūrimas ir viešinimas – tai yra GIS technologijų privalumai.

Paskaitoje susipažinsite su praktiniais GIS taikymo pamokoje pavyzdžiais, aptarsime mokomąją medžiagą, dalysitės gerosiomis GIS naudojimo Lietuvos mokyklose patirtimis.

 
This entry was posted in . Bookmark the permalink.