„Iniciatyva savivaldybėms“: mokinių pasiekimams gerinti

„Iniciatyva savivaldybėms“ – tai projektas, kurį vykdo Švietimo mainų paramos fondas, LR švietimo ir mokslo ministerija ir ekspertai, aktyviai veikiantys sprendžiant švietimo iššūkius nacionaliniu lygmeniu. Projekto tikslas – padėti savivaldybei ir jos atrinktoms mokykloms gerinti mokinių mokymosi pasiekimus.

Kupiškio rajono savivaldybė laimėjo atranką ir jau nuo 2016 m. pradžios aktyviai dalyvauja  šio projekto veiklose.

Renginyje sužinosite,  kaip ir kodėl kilo mintis prisiimti lyderystę sprendžiant rajono mokyklų mokinių pasiekimų klausimus, su kokiais iššūkiais susidurta tiek rajono, tiek vietos lygmeniu, kokius pokyčius projekto veiklos atnešė į Kupiškio rajono švietimo sritį.

 
This entry was posted in . Bookmark the permalink.