Parodos renginių medžiaga

Pasibaigus parodai „Sužinokime. Tobulėkime. Veikime“ kai kurie lektoriai sutiko pasidalinti pranešimų medžiaga, nuorodomis, papildoma informacija*, susijusia su parodoje nagrinėta tema renginių metu.

Eil. nr. Renginio medžiaga Trumpas aprašymas Renginio organizatorius
1 Stebinančio, kuriančio iššūkius mokymo ir mokymosi patirtys. Pranešimų pateiktys:

Integracija kaip kūrybiškumo ugdymo galimybė. Molėtų gimnazija
www.gimnazija.moletai.lt
2 Holistinis ugdymas(is), naudojant sensorines technologijos. Pranešimų pateiktys:

Vaizdinė informacija „Sensorinės įrangos mokymai specialistams

Sensorinių technologijų taikymo galimybės plėtojant asmens emocinę, socialinę ir akademinę raidą. Efektyvūs metodai, skatinantys užmegzti gilesnį santykį tarp kliento ir specialisto. VšĮ „Penki pojūčiai“
www.penkipojuciai.lt
3 Pranešimo Realaus turinio užduotys – iššūkis dešimtokui pateiktis Aktualus visuomenei ir mokiniui šiuolaikinis matematikos ugdymo turinys, kuris padeda pažinti save, kitus ir yra vertingas tolesniam mokymuisi bei profesinei veiklai. Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazija
www.darius-girenas.kaunas.lm.lt
4 Vaizdinė informacija „Kūrybingumo mokyklos 2 sezono anonsas Kūrybiškesnės pamokos: įkvepiančių pavyzdžių disciplinose paieška ir taikymas pamokose. Kūrybingumo mokykla
www.kumokykla.lt
5 Mišrusis mokymasis – daugiau atradimų pamokose. Pranešimų pateiktys:

Ką reiškia mišrus mokymasis? Kaip rasti pusiausvyrą tarp popierinių ir skaitmeninių priemonių ir tikslingai jas pritaikyti? Kviečiame išbandyti keletą įdomių metodų ir veiklų, kurie skatina mokinius atrasti ir taikyti įgūdžius realiose situacijose. UAB „Šviesa“
www.sviesa.lt
6 Pranešimo Inovatyvus mokytojas – iššūkis ar kasdienybė pateiktis IKT ir išmaniųjų technologijų naudojimas ugdyme suteikia daug galimybių, kurių negali suteikti tradicinis mokymas. Interaktyvių, kritinį ir loginį mąstymą skatinančių užduočių kūrimas tampa mokytojų kasdienybe. Interaktyvios užduotys, testai, pristatomi ir išbandomi IKT įrankiai ir programos greitam grįžtamajam ryšiui gauti. Ugdymo plėtotės centras www.upc.smm.lt
7 Pranešimo Technologijų mokytojas – gyvenimui svarbių gebėjimų ugdytojas pateiktis UPC siūlomos technologijų mokytojų kvalifikacijos tobulinimo veiklos, jų galimybes ir praktinė nauda. Pristatomi inovatyvūs ugdymo metodai ir priemonės. Ugdymo plėtotės centras
www.upc.smm.lt
8 Pranešimo  Mokymasis virtualioje erdvėje tikslingumas ir įvairiapusiškumas pateiktis Mokymasis virtualioje erdvėje vis dar iššūkis Lietuvos mokykloms. Kaip ir kiek gali būti panaudojamos IKT, jų panaudojimo prasmingumas,  kaip skaitmeninis turinys ir technologijos gali padėti įvairiapusiškiau ir patraukliau mokytis. Ugdymo plėtotės centras
www.upc.smm.lt
9 Pranešimo Formuojamasis vertinimas pamokoje – mokinių pasiekimams ir pažangai pateiktis Formuojamasis vertinimas pamokoje: kaip susitarti dėl ugdymo(si) lūkesčių ir sėkmės kriterijų; kaip sudaryti sąlygas mokiniams parodyti tai, ką jie išmoko; kaip teikti grįžtamąjį ryšį, kuris skatina tolesnį mokymąsi; kaip skatinti mokinius mokytis vieniems iš kitų; kaip skatinti mokinius prisiimti atsakomybę už savo mokymąsi. Šiaulių universitetas
www.su.lt
10 Informacinė medžiaga Europos mokykla  Europos mokyklos steigiamos ir veikia pagal Europos mokyklų statutą, kuris patvirtintas visų Europos Sąjungos šalių narių tarpvyriausybine Konvencija. Ugdymo plėtotės centras
www.upc.smm.lt

* Ugdymo plėtotės centras neatsako už pateiktos medžiagos turinį.