Projektas „Lyderių laikas 3“ Alytuje – partnerysčių kūrimas ir stiprinimas mokinių mokymosi sėkmei

Nacionaline iniciatyva „Lyderių laikas 3“ siekiama tobulinti ugdymo įstaigų vadybos praktiką ir besimokančiųjų mokymosi kokybę, kad mokyklų savivaldybių ir nacionalinio lygmens švietimo lyderiai būtų labiau pasirengę inicijuoti bei vykdyti kokybinius pokyčius savo organizacijose vardan mokinių mokymosi pažangos.

Renginyje pristatysime Alytaus miesto kūrybinės pokyčių komandos rengiamą ir įgyvendinamą į besimokančiųjų mokymosi sėkmę orientuotą integralų projektą, apimantį sisteminius vadybinių procesų pokyčius miesto švietimo įstaigose.

Aptarsime rengiamą Alytaus miesto švietimo įstaigų besimokančios bendruomenės kūrimo modelį ir jo sąsajas su mokinių pasiekimų gerinimu, mokėjimo mokytis kompetencijos ugdymu.

Registracija baigta.

Renginio pradžia (trukmė): 15.00 val. (45 min.)
Vieta: ,
Lektorius/organizatorius (-iai): ()
Ugdymas:
Tikslinė grupė: ,
 
This entry was posted in . Bookmark the permalink.