Kaip neuromokslo atradimai keičia požiūrį į motyvaciją ir mokymo(si) procesą? 5 strategijos mokytojams ir mokyklų vadovams

Neuromokslas žengia į organizacijas ir mūsų kasdienybę, atskleisdamas, kas iš tiesų skatina žmogų veikti ir daro įtaką priimant sprendimus. Tyrimai rodo, kad, nepaisant kultūrinių, amžiaus ir lyties skirtumų, visi žmonės reaguoja į tuos pačius socialinius veiksnius. Tad kurdami šiuolaikinę motyvavimo strategiją mokyklose pirmiausia turime suvokti, kas ir kaip aktyvina atitinkamą žmogaus elgesio „programą“ – norą veikti arba atsitraukti.

Pranešime bus dalijamasi penkiomis strategijomis ir neuromokslo įžvalgomis apie tai, kaip padidinti mokinių atsakomybę už savo mokymosi rezultatus, kaip stiprinti mokinių motyvaciją, įsitraukimą ir kaip neuromokslo atradimai gali padėti mokytojams bei mokyklų vadovams jų kasdieniame darbe.

Registracija baigta.

Renginio data:
Renginio pradžia (trukmė): 10.00 val. (45 min.)
Vieta: ,
Lektorius/organizatorius (-iai): ()
Ugdymas: ,
Tikslinė grupė: , , ,
 
This entry was posted in . Bookmark the permalink.