Jaunas žmogus savanoriškoje veikloje: galimybės ir nauda

Vienas iš pilietiškumo ugdymo uždavinių yra siekti, kad mokiniai aktyviai ir atsakingai dalyvautų mokyklos, vietos bendruomenės ir visuomenės gyvenime. Dalyvavimas ir pokyčių inicijavimas bendruomenėje – tai ypač svarbi ugdomosios veiklos sritis, skirta praktiniams mokinių gebėjimams ugdytis. Praktinius atsakingo pilietinio dalyvavimo gebėjimus mokiniai gali išsiugdyti tik patys aktyviai dalyvaudami pilietinės (politinės) bendruomenės gyvenime. Jaunimo politikos dvidešimtmečio proga Jaunimo reikalų departamentas, palaikomas LR švietimo mokslo ministerijos, 2016 m. pristatęs pilietiškumo ugdymo pamokos planą „Jaunimo politika – kas tai?“, šiais metais pristato du pilietiškumui ugdytis skirtus pamokų planus temomis „Jaunas žmogus savanoriškoje veikloje“ ir „Savanorystė – tai…“ Sukurtais pamokų planais siekiama mokiniams suteikti daugiau informacijos apie savanorystę, jos atlikimo galimybes, teikiamą naudą.

 
This entry was posted in . Bookmark the permalink.