Ikimokyklinio ir ankstyvojo mokyklinio amžiaus vaikų kalbėjimo ir kalbos sutrikimų įveikimas

Renginyje supažinsite su priemonėmis, skirtomis vertinti kalbos raidą ir ugdyti kalbą. 5–7 metų vaiko kalbos raidos vertinimo metodika „Urtės ir Motiejaus diena“ skirta logopedams, vertinantiems vaiko kalbinius gebėjimus. Kalbos raidos vertinimo metodika padeda specialistams išanalizuoti vaiko kalbinių gebėjimų stipriąsias ir silpnąsias puses, pateikti apibendrintus tyrimo rezultatus.
Priemonė „Kalbos ugdymo komplektas“ skirta ikimokyklinio ugdymo įstaigose, bendrojo lavinimo mokyklose, pedagoginėse psichologinėse tarnybose dirbantiems logopedams ir surdopedagogams 5–8 metų vaikų sakytinei kalbai ugdyti. Kalbos ugdymo komplektas parengtas vaizdinės medžiagos pagrindu, todėl yra funkcionalus, lengvai pritaikomas įvairiems kalbos ugdymo tikslams ir vaiko poreikiams. Kalbos ugdymo komplektą sudaro užduotys, skirtos mokyti tarties, plėsti žodynui, formuoti gramatiškai taisyklingą kalbą, ugdyti rišlią kalbą, vertinti kalbą, taip pat metodinės rekomendacijos logopedui. Priemonė naudojama individualiai, atsižvelgiant į vaiko specialiuosius ugdymosi poreikius ir gebėjimus, logopedo darbo stilių, mokomosios medžiagos planavimo būdą.

Renginio data:
Renginio pradžia (trukmė): 15.00 val. (45 min.)
Vieta: ,
Lektorius/organizatorius (-iai): , ()
Ugdymas: , ,
Tikslinė grupė: ,
 
This entry was posted in . Bookmark the permalink.