Renginiai

Dėmesio! Į parodos renginius reikia iš anksto užsiregistruoti. Mokytojai, norintys gauti pažymas už dalyvavimą parodoje, parodos darbo
metu turi atvykti į registracijos punktą ir pasiimti parodos dalyvio kodą. Informacija apie pažymas.
LaikasAktų salė101 kab.103 kab.104 kab.105a kab.201 kab.206 kab.301 kab.308 kab.309 kab.311 kab.
10.00Kitoniškumas aplink mus. Kaip apie jį kalbėtis?
10.00–10.45 val.
Ugdymo plėtotės centras

Registracija baigta.
Džiaugsmai ir rūpesčiai (įsi)vertinant
10.00–10.45 val.
Radviliškio Vinco Kudirkos progimnazija

Registracija baigta.
Netradiciniai fizinio aktyvumo pratimai šiuolaikinėje kūno kultūros pamokoje
10.00–10.45 val.
Ugdymo plėtotės centras

Registracija baigta.
Pasaulio pažinimo laboratorija pradinukams
10.00–10.45 val.
UAB „Mokslo technologijos“

Registracija baigta.
STEAM iššūkis ikimokyklinėje ugdymo įstaigoje
10.00–10.45 val.
Utenos vaikų lopšelis-darželis „Želmenėlis“

Registracija baigta.
„Darni mokykla“ – kokybiško švietimo link
10.00–11.30 val.
Lietuvos vaikų ir jaunimo centras

Registracija baigta.
Programuokime kartu su pradinukais
10.00–11.30 val.
Ugdymo plėtotės centras

Registracija baigta.
Vaikų kalbą ugdantys mokomieji žaidimai
10.00–10.45 val.
UAB „Gudragalvis“

Registracija baigta.
Informatinio mąstymo ugdymas pradinėse klasėse per integruotas veiklas
10.00–10.45 val.
Leidykla „Baltų lankų“ vadovėliai"

Registracija baigta.
Perskaitytas (neperskaitytas) kūrinys egzamino rašinyje
10.00–10.45 val.
Utenos Dauniškio gimnazija

Registracija baigta.
Nepatogios anglų kalbos kalbėjimo užduotys
10.00–10.45 val.
Utenos Dauniškio gimnazija

Registracija baigta.
11.00Sumani mokymosi aplinka Suomijos pedagogikoje
11.00–12.30 val.
Isku Learning

Registracija baigta.
Medijų mokykla. Kurti ir suprasti
11.00–11.45 val.
Ugdymo plėtotės centras

Registracija baigta.
Matematikos mokymosi prasmės atskleidimas pamokoje: kaip ir kodėl?
11.00–12.30 val.
Ugdymo plėtotės centras

Registracija baigta.
Pasaulio pažinimo laboratorija pradinukams
11.00–11.45 val.
UAB „Mokslo technologijos“

Registracija baigta.
Sveikatingumo ugdymas per fizines veiklas
11.00–11.45 val.
Utenos vaikų lopšelis-darželis „Gandrelis“

Registracija baigta.
Kaip kurti Gerą mokyklą?
11.00–12.30 val.
Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra

Registracija baigta.
Mišrusis mokymasis – daugiau atradimų kiekvienam pradinukui matematikos pamokose
11.00–11.45 val.
Leidykla „Šviesa“

Registracija baigta.
Kūrybiškumo ir IT santykis mokant muzikos
11.00–11.45 val.
Utenos meno mokykla

Registracija baigta.
Hidrofobinių paviršių gamyba ir tyrimas
11.00–11.45 val.
Vilniaus universitetas

Registracija baigta.
12.00Kaip ugdyti imunitetą melagingoms naujienoms?
12.00–12.45 val.
Ugdymo plėtotės centras

Registracija baigta.
Planšečių ūkio valdymas ir administravimas
12.00–12.45 val.
UAB „Lantelis“

Registracija baigta.
IT naudojimas technologijų pamokose
12.00–12.45 val.
Utenos regioninis profesinio mokymo centras

Registracija baigta.
Holistinis ugdymas(is), naudojant sensorines technologijas
12.00–12.45 val.
VšĮ „Penki pojūčiai“

Registracija baigta.
„eTwinning“ programa ir platformos įrankiai
12.00–12.45 val.
Utenos Dauniškio gimnazija

Registracija baigta.
Interaktyvių sprendimų praktinis pritaikymas pamokoje
12.00–12.45 val.
UAB „Inseria“

Registracija baigta.
Pagalba mokiniui gimnazijoje pragmatiškuoju aspektu
12.00–12.45 val.
Utenos Adolfo Šapokos gimnazija

Registracija baigta.
Japoniška arbatėlė (integruota anglų kalbos ir dailės pamoka)
12.00–12.45 val.
Utenos meno mokykla

Registracija baigta.
13.00Stendų lankymas sporto salėje
13.00–13.45 val.
14.00Interaktyvi pamoka: kūrybingumas mokykloje
14.00–15.30 val.
Kūrybingumo mokykla

Registracija baigta.
Interaktyvi kelionė su IT ugdymo priemonėmis
14.00–14.45 val.
UAB „Biznio mašinų kompanija“

Registracija baigta.
Mokinių finansinio raštingumo ugdymo galimybės
14.00–14.45 val.
Ugdymo plėtotės centras

Registracija baigta.
TIKROJI išmaniosios klasės aplinka
14.00–15.30 val.
UAB „Officeday“

Registracija baigta.
Eksperimentavimas ir tyrinėjimas ikimokykliniame ir priešmokykliniame ugdyme
14.00–14.45 val.
Utenos mokykla-vaikų darželis „Varpelis“

Registracija baigta.
Ateities Mokykla pagal MINIBOSS vertybes
14.00–15.30 val.
UAB „Lyderystės ugdymo centras“

Registracija baigta.
Programuokime kartu su pradinukais
14.00–15.30 val.
Ugdymo plėtotės centras

Registracija baigta.
Ugdomasis konsultavimas pasitelkiant istorijų pasakojimą
14.00–14.45 val.
DofE programa

Registracija baigta.
Nuo atidaus skaitymo prie rašymo
14.00–15.30 val.
Leidykla „Baltų lankų“ vadovėliai"

Registracija baigta.
Pedagogų kvalifikacija kitaip
14.00–14.45 val.
Utenos mokykla-vaikų darželis „Eglutė“

Registracija baigta.
Modernus mokymo turinio valdymas
14.00–14.45 val.
Utenos Adolfo Šapokos gimnazija

Registracija baigta.
15.00 Interaktyvūs žaidimai „Flippity“ pamokoje
15.00–15.45 val.
Šiaulių Ragainės progimnazija

Registracija baigta.
Realaus turinio užduotys – iššūkis dešimtokui
15.00–15.45 val.
Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazija

Registracija baigta.
Štai taip mes šokame
15.00–15.45 val.
Ukmergės Antano Smetonos gimnazija

Registracija baigta.
45 minutės žmogiškumo
15.00–15.45 val.
VšĮ Bundam

Registracija baigta.