Renginys „Bendrieji ugdymo planai – praeities klonavimui ar ateities kūrimui?“

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Bendrojo ugdymo departamento Pagrindinio ir vidurinio skyriaus patarėja Audronė Šuminienė kviečia mokyklų direktorių pavaduotojus ugdymui aptarti atnaujintų bendrųjų ugdymo planų 2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metams aktualijas.

Bendrųjų ugdymo planų tikslas – apibrėžti bendruosius ugdymo programų vykdymo reikalavimus ir pateikti rekomendacijų mokykloms ugdymo turiniui formuoti bei padėti mokyklos bendruomenei tartis dėl ugdymo proceso organizavimo.

Susitikimo metu bus aptarta, kokie yra esminiai pakeitimai, susiję su mokyklai suteikiamu didesniu savarankiškumu sprendimams priimti, bei kiti aktualūs klausimai, susiję su bendraisiais ugdymo planais.

Renginys vyks balandžio 24 d. 103 kab. Pradžia 12.00 val.

Kviečiame registruotis į renginį!