Renginių programa – dėmesys didaktikai ir mokyklos vadybai

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija ir Ugdymo plėtotės centras, bendradarbiaudami su Radviliškio rajono savivaldybe, Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centru ir Radviliškio Vinco Kudirkos pagrindine mokykla, balandžio 12–13 d. organizuoja švietimo parodą „Sužinokime. Tobulėkime. Veikime“. Paroda vyks Radviliškio Vinco Kudirkos pagrindinėje mokykloje. Parodos organizatoriai parinko daugiau kaip 70 renginių, kuriuose mokytojai ir mokyklų vadovai ras atsakymus į jiems rūpimus klausimus, pasisems idėjų tolesnei veiklai.

Mokytojams parinkome renginių, gilinsiančių didaktines žinias ar ugdančių gebėjimus. Tai padaryti padės subalansuota ir tarpusavyje deranti lektorių atstovaujamų sričių įvairovė. Mokytojų kolegų vedamuose praktiniuose užsiėmimuose (pvz., „Kaip išmanieji įrenginiai gali padėti organizuoti mokymosi bendradarbiaujant veiklą“, „Kaip pamoką paversti pasaka motyvuojančia sėkmei?“, „Individualios mokinių pažangos stebėsenos sistema“) bus dalijamasi pedagoginėmis įžvalgomis, remiantis realia patirtimi klasėje, renginių dalyviai bus įtraukti į praktinę veiklą. Švietimo srityje dirbančių mokslininkių užsiėmimuose „Kalbinis ir dalykinis raštingumas: skaitymo strategijų specifika“, „Savivaldus ir personalizuotas ugdymasis: kaip išmokyti vaikus valdyti savo mokymąsi“ mokytojams bus pateikiamas intelektualus, įdomus ir pedagoginei veiklai aktualus turinys. Galimybių sudominti šiuolaikinį mokinį ieškantys mokytojai ir technologijomis grįsto mokymo(si) entuziastai liks pamaloninti – švietimo srityje besispecializuojančios įmonės rengia praktinius užsiėmimus apie geografinę informacijos sistemą (UAB „Hnit-Baltic“), įrankius pamokoms planuoti (AB „Telia Lietuva“), automatizuotą mokymo(si) rezultatų analizę (UAB „E. mokykla”) ir kt.

Nors dauguma parodos renginių skirti mokytojams, mokyklų vadovams taip pat turime ką pasiūlyti – tai renginiai, skirti mokyklos vadybos tobulinimui ir švietimo politikos įgyvendinimo aktualijoms. Bus pristatytas drąsus požiūris į mokyklos strateginio planavimo procesus („Apie vadybą ir lyderystę: strateginis planavimas – prãsmės ar beprasmybės?“), dalijamasi įžvalgomis apie aktualumo neprarandantį ugdymo(si) rezultatų gerinimą („Mokinių pasiekimų gerinimas, pasinaudojant bendrųjų ugdymo planų galimybėmis“). Mokyklų vadovų ir mokytojų įsitraukimo tikimasi renginyje „Ugdymo turinio atnaujinimas. Kodėl? Ką? Kaip?“, skirtam ugdymo turinio atnaujinimo planuojamoms kryptims, priemonėms ir diegimui aptarti su švietimo bendruomene. Išvardyti renginiai mokyklų vadovams ir mokytojams sudaro tik dalį parodos renginių – į programą įtraukėme ir daugiau švietimo bendruomenei aktualių, įvairios tematikos renginių.

Kaip ir įprasta parodose, „Sužinokime. Tobulėkime. Veikime“ veiks stendai. Juose parodos lankytojus pakviesime išbandyti UAB „Baltų lankų“ vadovėlių“, UAB „Biznio mašinų kompanijos“, UAB „Gudragalvio“, UAB „Labochemos LT“, VšĮ „Lietuvos šachmatų mokyklos“, UAB „Mokslo technologijų“, UAB „Prezentacijų spektro“ siūlomas mokymo(si) priemones, įrangą, veiklas, pabendrauti su jų atstovais. Parodoje veiks ir neformaliojo švietimo bei kultūros institucijų stendai.

Įdomu? Spustelėkite nuorodą https://regionine.ugdome.lt/paroda/dienos/balandzio-12-d/?#renginiai – ten rasite visą renginių programą ir kiekvieno renginio aprašymus. Svarstote, ar atvykti? Nedvejokite. Pasikvieskite ir kolegų. Parodos organizatoriai nekantriai Jūsų laukia. Apsilankymas parodoje nemokamas, parodos renginiai vyks be dalyvių išankstinės registracijos. Atkreipiame dėmesį, kad pažymos dėl dalyvavimo parodoje bus išduodamos tiems parodos lankytojams, kurie turi vartotojo paskyrą informacinėje sistemoje „Ugdymo sodas“.

Iki susitikimo Radviliškio Vinco Kudirkos pagrindinėje mokykloje!