Žinutė kolegoms

Balandžio 12–13 d. Radviliškio Vinco Kudirkos pagrindinėje mokykloje vyks paroda „Sužinokime. Tobulėkime. Veikime“. Parodoje suplanuota daugiau kaip 70 nemokamų renginių mokytojams ir mokyklų vadovams, veiks stendai, kuriuose galėsite susipažinti su ugdymo(si) priemonėmis, įrankiais ir edukacinėmis programomis.

Parodos lankytojams siūlysime renginius šiuo metu aktualiausiomis temomis: ugdymo turinio atnaujinimo kryptys, bendrieji ugdymo planai, mokyklų strateginis planavimas. Parodoje toliau gvildensime ir kitas svarbias temas: Geros mokyklos koncepcijos įgyvendinimo galimybes mokykloje, mokinių pasiekimų ir pažangos rezultatų gerinimą, ugdymo proceso tobulinimą.

Kovo 16 d. bus skelbiamas parodos renginių tinklelis. Sekite naujienas Ugdymo plėtotės centro interneto svetainėje.

Pasižymėkite savo kalendoriuose balandžio 12–13 d., pasidalykite šia informacija su savo kolegomis švietimiečiais ir kartu atvykite į Radviliškį!

Parodą organizuoja Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Ugdymo plėtotės centras, bendradarbiaudami su Radviliškio rajono savivaldybe, Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centru ir Radviliškio Vinco Kudirkos pagrindine mokykla.