Aktualus ugdymo turinys mokytojams ir mokyklų vadovams

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija ir Ugdymo plėtotės centras, bendradarbiaudami su Radviliškio rajono savivaldybe, Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centru ir Radviliškio Vinco Kudirkos pagrindine mokykla, balandžio 12–13 d. organizuoja švietimo parodą „Sužinokime. Tobulėkime. Veikime“. Parodoje, vyksiančioje Radviliškio Vinco Kudirkos pagrindinėje mokykloje, planuojama daugiau kaip 70 nemokamų renginių mokytojams ir mokyklų vadovams, veiks stendai, kuriuose bus pristatomos ugdymo(si) priemonės, įrankiai ir edukacinės programos.

Švietimo laukas nuolat kinta – formuojasi įvairios ugdymo turinio įgyvendinimo tendencijos, patvirtinami dokumentai, kuriamos naujos mokymo(si) priemonės ir rengiama metodinė medžiaga. Mokytojams ir mokyklos vadovams kartais gali būti nelengva suspėti susipažinti su svarbiausiomis aktualijomis, taip pat įsigilinti į naujoves. O ir kasdieniame darbų verpete iškyla įvairių klausimų, į kuriuos norėtųsi išgirsti bent dalį atsakymų. Balandžio 12–13 d. Radviliškyje vyksiančioje parodoje „Sužinokime. Tobulėkime. Veikime“ mokytojams ir mokyklų vadovams bus suteikta galimybė įkvėpti aktualijų gurkšnį ir tvirčiau užčiuopti švietimo pulsą. Tą padaryti padės parodos organizatorių suformuota šiuo metu aktualios tematikos renginių programa.

Mokyklų vadovai bus kviečiami susipažinti su ugdymo turinio atnaujinimo kryptimis bei pasvarstyti apie mokinių pasiekimų gerinimą, pasinaudojant bendrųjų ugdymo planų galimybėmis. Taip pat bus plačiau nagrinėjamas vienas iš Geros mokyklos koncepcijos sandų – lyderystė ir vadyba, o dar konkrečiau – strateginis planavimas. Praktinių vadybos idėjų ieškantys vadovai turės galimybę išbandyti, kaip efektyviai organizuoti susirinkimus, kuriuose tenka priimti svarbius veiklos organizavimo sprendimus. Mokyklų komandos bus laukiamos Individualios mokinių pažangos stebėsenos sistemos pristatyme.

Parodos organizatoriai, atsižvelgdami į dažnam mokytojui kylantį klausimą – kaip man tobulinti ugdymo procesą? – suplanavo įvairių renginių ir kviečia kiekvieną mokytoją susiplanuoti savo aktyvią parodos dienotvarkę. Rinktis bus iš ko: dalyvaudami edukaciniuose užsiėmimuose, stebėdami demonstracijas ar diskutuodami mokytojai galės gilintis į skaitymo strategijų specifiką ugdant kalbinį ir dalykinį raštingumą, išmaniųjų įrenginių taikymo galimybes organizuojant mokymosi bendradarbiaujant veiklą, kitais mokslo metais startuosiančio brandos darbo pagrindinius principus ir įgyvendinimą bei kitus mokytojo darbui aktualius klausimus – pavyzdžiui, susijusius su mokytojo saviugda ir psichologinių žinių pritaikymu kasdieniame darbe. Pastarosios teminės krypties renginiuose mokytojai bus kviečiami pasigilinti į savo emocinę sveikatą, sužinos nesudėtingų atsipalaidavimo ir įtampos mažinimo būdų, kad stiprėtų pasitikėjimas savimi, sprendimai klasėje būtų priimami užtikrintai, o mokiniai jaustųsi gerai.

Parodos renginių dalį papildys ir parodos organizatorių suburtų įmonių bei kultūros institucijų stendai, kuriuose bus pristatomos ugdymo(si) priemonės, įranga mokykloms, edukacinės programos. Čia pat lankytojai galės visa tai išbandyti, atlikti eksperimentus ar įvairias užduotis, o kai kurias pristatomas naujoves – ir įsigyti.

Renginiuose dalyvaus LR švietimo ir mokslo ministerijos, jai pavaldžių institucijų specialistai, kviestiniai lektoriai, mokytojai praktikai, švietimo srityje dirbančių įmonių atstovai. Tai leis parodos „Sužinokime. Tobulėkime. Veikime“ organizatoriams įgyvendinti vieną iš svarbių šio renginio misijų – didinti švietimo naujovių ir aktualijų pasiekiamumą ir galimybes tobulėti to regiono švietimo bendruomenei.

Kita labai svarbi įgyvendinamos parodos misija – kad lankytojai ne tik išvystų, išbandytų pristatomas naujoves, bet ir suteikti progą Radviliškio regiono mokytojų bendruomenės nariams įsitraukti ir atvirai pasidalyti savo ugdomąja patirtimi su kolegomis. Mokytojai pristatys asmeninę integruotose pamokose taikytų metodų patirtį, pamokų pavyzdžių, metodinių priemonių ruošimo idėjų, pateiks įžvalgų, kaip sėkmingai moderuoti auklėjamosios klasės veiklą, kaip į gimnazijos ar mokyklos bendruomenės veiklą įtraukti tėvus.
Paroda „Sužinokime. Tobulėkime. Veikime“ – galimybė regiono mokytojams ir mokyklų vadovams sužinoti švietimo aktualijas, susipažinti su mokymo(si) priemonėmis, įrankiais, edukacinėmis programomis, susitikti su kolegomis, pasidalyti savo gerąja patirtimi, įvertinti esamas galimybes ir atrasti naujų idėjų darbui šiuolaikinėje mokykloje.

Paroda vyks balandžio 12–13 d. Radviliškio Vinco Kudirkos pagrindinėje mokykloje (Radvilų g. 6, Radviliškis). Daugiau informacijos ir renginių tinklelį galite rasti svetainėje www.parodamokykla.lt.

Maloniai laukiame Jūsų atvykstant!

Šis tekstas bus publikuotas leidinio „Švietimo naujienos“ priede „Švietimo panorama“