Pirmą kartą parodoje dalyvauja Vilniaus universitetas

Vilniaus universitetas šiemet pirmą kartą prisistato regioninėje parodoje „Sužinokime. Tobulėkime. Veikime“, kurioje aktualaus ugdymo turinio kūrimą atskleis vienas iš pagrindinių doc. dr. Ramūno Skaudžiaus pranešimų „Moksliniai metodai pamokose – kelias į giluminį pažinimą“. Chemijos ir geologijos mokslų fakulteto docento pranešime bus atkreiptas dėmesys į veiksmų seką, kuri turi būti atlikta norint rasti atsakymą į dominančios srities klausimą. Pranešime taip pat bus pademonstruotas lapelių metodas, padedantis planuoti bet kokios srities tyrimus ir suprasti skirtumus tarp tikslo, uždavinių ir hipotezės. Pagrindinė pranešimo išvada yra tokia, kad teisingas tyrimo žingsnių parinkimas ir paties tyrimo įgyvendinimas veda į mokinių giluminį mokymąsi, o pedagogams padeda kurti aktualų ugdymo turinį.  

VU Chemijos ir geomokslų fakulteto vyresnysis specialistas Vytautas Kavaliauskas ves teorinį ir praktinį užsiėmimą „Hidrofobinių paviršių gamyba ir tyrimas“. Užsiėmimo metu kursite hidrofobinius paviršius, vertinsite jų hidrofobiškumą ir praktinio pritaikymo galimybes.

VU veikla stendų erdvėje:

VU chemijos mokslo atstovų komanda taip pat pristatys „Šlykštuko“ gamybą – eksperimentą, kurį gali atlikti bet kurio amžiaus tarpsnio moksleivis – nuo pirmoko iki dvyliktoko. Šis eksperimentas padeda giliau suprasti tiek fizikinius, tiek cheminius procesus.

 VU Gyvybės mokslų centro mokslininkai mikrobiologai supažindins su mikroorganizmais, gyvenančiais su mumis ir šalia mūsų, padės juos atpažinti ir tirti. Mikrobiologai demonstruos:

  • kaip mikroorganizmus veikia įvairios natūralios ir cheminės antimikrobinės medžiagos;
  • kaip nustatomi pačių bakterijų sintetinami antimikrobiniai junginiai bei kaip tiriamas jų aktyvumas.

Mikrobiologai taip pat pristatys, kaip jų laboratorijose yra tiriami bakterijų sintetinami fermentai bei kaip jų pagalba galima gauti kvapiąsias medžiagas, kurios taikomos kosmetikoje ar parfumerijoje.

VU fizikų komanda parodoje atskleis eksperimentinės veiklos galimybes, kurios gali praturtinti mokyklinį fizikos ugdymo turinį:

  • demonstruos kosminę spinduliuotę, pasitelkdami Vilsono kamerą ir elementariųjų dalelių trekus; 
  • atliks Rezerfordo tyrimą – atomo sandaros nustatymo modeliavimą-eksperimentą;  
  • atliks lazerių fizikos eksperimentus su lazerinėmis rodyklėmis (kaleidoskopai, interferenciniai vaizdai), dispersijos ir hologramų demonstravimą.

Demonstravimą apibendrins loginė užduotis su elementariųjų dalelių periodine lentele. Taip pat bus pristatyti parengti metodiniai leidiniai ir naujas uždavinynas, padėsiantis į(si)vertinti pasiektą fizikinių reiškinių supratimą.